WAAROM DIT BOEK ?

Vanaf 1992 ben ik, Guus Peters, werkzaam als havenevangelist in de havens van Terneuzen, Gent en Antwerpen. Toen ik met dit werk begon had ik er geen enkel idee van hoeveel nationaliteiten je aan boord kunt ontmoeten. Het was een grote verrassing voor mij dat ik ieder jaar meer dan 90 nationaliteiten ontmoet. En het was een nog grotere verrassing om te ontdekken dat veel schepen en hun bemanning uit landen komen waar het vrijwel onmogelijk of moeilijk is om het Evangelie te verkondigen. Veel van hen komen uit het zogenaamde 10/40 raamwerk. Ieder jaar opnieuw ontmoet ik honderden en honderden zeelieden uit landen als Iran, Irak, Egypte, Syrië, Libanon, Algerije, Marokko, Turkije, de Malediven, Pakistan, Bangladesh, Maleisië, Indonesië, Nigeria, Senegal en Ivoorkust.

Ik realiseerde me al snel wat voor grote mogelijkheden hier lagen om mensen uit deze landen te bereiken met het Evangelie. Ik weet niet hoeveel van de 1.2 miljoen zeelieden er precies uit deze landen komen. Ik weet alleen dat één van de acht zeelieden die ik ontmoet moslim is. En zij brengen karrenvrachten Bijbels, dvd’s en ander christelijk materiaal hun landen binnen. En vele van hen vinden Christus als Verlosser en Heer. Ik ben heel erg blij dat het Evangelie in veel havens in onze wereld aan boord wordt gebracht. De organisatie waar ik deel van uit maak, Seamen’s Christian Friend Society, heeft wereldwijd 40 zendelingen in havens. En we werken ook samen met andere organisaties die in de havens werkzaam zijn.

Ik ontdekte verder toen ik met het zendingswerk begon, dat ik het moeilijk vond om te getuigen tegen moslim zeelieden. Ik realiseerde me al gauw dat dit hoofdzakelijk met angst te maken had. Ik wist deze angst te overwinnen en zag de beloften van God voor de moslim wereld in de Bijbel, bijvoorbeeld in Jesaja 19:23-25 waar God zegt: “ Te dien dage zal er een heerbaan wezen van Egypte naar Assur, en Assur zal in Egypte komen en Egypte in Assur, en Egypte zal met Assur (de Here) dienen. Te dien dage zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assur, een zegen in het midden der aarde, omdat de Here der heerscharen het gezegend heeft met de woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel Israël.” Ik begon openlijk over Jezus Christus te spreken.

Verder ontdekte ik dat veel van mijn collega’s in andere havens het ook moeilijk vonden, net als de meeste christenen in mijn eigen land.

Daarom heb ik besloten om een boekje te schrijven dat gevuld is met getuigenissen van hoe ik met de moslim zeelieden praat en hen het Evangelie uitleg in persoonlijke ‘van hart tot hart’ gesprekken. Ik hoop dan ook dat dit boekje een hulp en bemoediging zal zijn voor vele christenen. Het geeft een sleutel van hoe je moslims kunt bereiken met het Evangelie. Ik ben er verder zeker van dat het ook een bemoediging zal zijn voor de moslims, omdat zij kunnen lezen hoe moslims Jezus Christus vinden en dat zij zeker geen uitzondering zijn wanneer zij een keuze maken voor Jezus Christus. Mijn gebed is dat God in Zijn genade dit boekje krachtig mag gebruiken om mensen uit moslim landen te bereiken. Dat Zijn koninkrijk mag komen en Zijn wil mag geschieden.
Het boekje is verkrijgbaar in het Engels, Arabisch en Nederlands door overmaking van € 4,00 naar rekening NL61 INGB 0002 7779 72 t.n.v. Peters te Terneuzen, onder vermelding van uw naam en volledige adres. De prijs is inclusief verzendkosten. (€ 2,50 voor het boek en verzendkosten € 1,50)
De Duitse vertaling "Wo die ganze Welt vor Anker geht" is verkrijgbaar via de D.M.G.. De Chinese vertaling is beperkt leverbaar via onze collega's in Amerika.

© ap-design 2014