FULL-TIME IN DE ZENDING

Zacharia 9:10b: “en Hij zal de volken vrede verkondigen, en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee, en van de Rivier tot de einden der aarde.”

Fulltime werken voor de Heer - ten dienste van de zeeman
Een uitdaging - een kans
De invulling van ons leven - waarom, hoezo?

Wij zijn Guus en Annemiek Peters, we hebben 5 kinderen: Eva, Esther, Janneke, Michael en Joshua en inmiddels ook al een paar kleinkinderen!
Sinds 1991 wonen wij in Terneuzen en vanaf 1992 zijn wij betrokken geraakt bij het evangelisatiewerk onder de zeevarenden en doen dit full-time onder de vlag van de Engelse zendingsorganisatie S.C.F.S.:
Seamen's Christian Friend Society.

Vanaf 1992 bezoekt Guus de zeelieden in de havens van Gent, Terneuzen en Antwerpen.
In Antwerpen betreft dit hoofdzakelijk schepen met een moslim-bemanning.
Door middel van gesprekken probeert hij de zeeman te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus;
Dit gebeurt door te luisteren naar wat de zeeman te vertellen heeft.
Guus wil hen in de eerste plaats laten zien dat hij hun vriend is. De gesprekken gaan vaak over heimwee, eenzaamheid, angst, de relatie met het thuisfront en geloof.
Guus heeft in december 2010 een boekje geschreven met getuigenissen hoe hij Moslims bereikt met het Evangelie: "Navigating to the Muslim Heart". Dit boekje is er nu ook in het Nederlands, Arabisch en Chinees. De Duitse versie is in september 2013 uitgekomen.

U kunt ons helpen!
Wij hebben allereerst uw gebed nodig. We willen onze Heer Jezus Christus dienen, maar we willen dat graag samen met u doen.
U kunt echter nog veel meer doen: bekendheid geven aan ons zendingswerk, praat erover in uw gemeente of kerk, in uw omgeving en denk met ons mee!
Jaarlijks geven we honderden Bijbels, Nieuwe Testamenten en traktaten in een 90-tal talen en een duizendtal DVD's aan de zeelieden.
Uw financiële hulp is dus meer dan welkom. Wilt u over de mogelijkheid nadenken om ons te gaan ondersteunen?

© ap-design 2014